ชื่อ - นามสกุล :นางกัญญา มาลี
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป. 3
ที่อยู่ :
Telephone :0895480044
Email :Kanyamalee04@ gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานบริหารทั่วไป