ชื่อ - นามสกุล :นางเมธาวี มากสิน
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ครูคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ :
Telephone :0906416415
Email :methaweemaksin@gmail.com