ชื่อ - นามสกุล :นายนิเวช รอดบำเรอ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานการเงิน
ที่อยู่ :54 หมู่ 3 ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี
Telephone :0819813536
Email :nivach2511@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานการเงิน