ชื่อ - นามสกุล :นางสุนทรี วัฒนสุนทร
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.4
ที่อยู่ :54 หมู่ 3 ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี
Telephone :081-995786
Email :sontaree2504@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานบุคคล