ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกันทิมา รูมิง
ตำแหน่ง :ครูปฎิบัติการ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.5
ที่อยู่ :
Telephone :081-364848
Email :donor.gun0508@gmail.com