ชื่อ - นามสกุล :นางสุพัตรา ขุขันธิน
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป. 2
ที่อยู่ :54 หมู่ 3 ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี
Telephone :087-981417
Email :kruouy@hotmail.com