ข้อมูลโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1070480036
รหัส Smis 8 หลัก :  70010005
รหัส Obec 6 หลัก :  480036
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  วัดโสดาประดิษฐาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  wadsodapraditharam
ที่อยู่ : หมู่ที่  3  ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ :  0-32737317
โทรสาร :  0-32737317
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  22 กันยายน 2465
อีเมล์ :  wadsoda_school@ratchabu
เว็บไซต์ :  http://wadsoda.com
Facebook :  https://www.facebook.com/profile.php?id=100039831830526
กลุ่มโรงเรียน :  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  เขาแร้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:     14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     15 กม.